Tel: 019 - 32 00 20

SUPERSCRIPT

VÅRA TJÄNSTER

Vi är en helt fristående märkesoberoende Bil & Transportbils-verkstad
som servar alla typer av bilar.
Bil och Elservice AB - är ett prisvärt alternativ som hjälper dig att serva och underhålla din bil.
Bilen är en investering, och som alla vet mår bilar bra av regelbunden service.
Vi hjälper dig, och har koll på vad som behöver göras.  
Välkommen!

Kategori

Service & Underhåll

Våra datorsystem håller koll på vad som behöver servas på just din bil, oavsett ålder och mil. Vi håller oss till biltillverkarens rekommenderade åtgärder vid service.

AC - Certifierade. Vi har certifierad kompetens för installation service underhåll av mobil luftkonditionering i fordon. 

Om du inte har provat oss förut, Välkommen att prova en ny bilverkstad.

Kategori

Mekaniska arbeten

En förbränningsmotor är en komplicerad maskin med många rörliga delar. När vitala delar i en motor slits, kan det finnas stora vinster med att åtgärda små fel innan de blir stora problem. Hör av dig i tid.

Kategori

Samarbetspartners

Vi kan mycket, men inte allt. När du behöver arbeten utförda som ligger utanför vår expertis har vi möjlighet att hänvisa dig till seriösa partners som vi litar på,  exempelvis vid Plåtarbeten, Lackering eller Hjulinställning.

Hem